Bezierk Norden:

Du kënns aus dem Norden a wëlls dech engagéieren? Da mell dech bei der betreffender Sektioun oder beim Kommitee Norden

Michel Goethals

President Bezierk Norden

norden(Replace this parenthesis with the @ sign)jonkdemokraten.lu

executif(Replace this parenthesis with the @ sign)jonkdemokraten.lu

Katrin Kohl

Vize-Presidentin  Bezierk Norden

norden(Replace this parenthesis with the @ sign)jonkdemokraten.lu

executif(Replace this parenthesis with the @ sign)jonkdemokraten.lu

Kyle Kieffer

Sekretär

Clifton Cano

Trésorier