Gemeng Bartreng:

   

Youri DE SMET

Schäffen

Gemeng Betzder:

 

 

 

 

 

 

Hugo DA COSTA

Gemengeconseiller

Gemeng Biwer:

Martine BIRKEL

Schäffen

Gemeng Conter:

Dali ZHU

Gemengeconseiller

Gemeng Dippech:

Luc EMERING

Gemengeconseiller

Gemeng Gréiwemaacher:

Claire SERZNIG

Gemengeconseillère

 

Gemeng Leideleng:

 

Lou LINSTER & Jean-Pierre ROEMEN

Buergermeeschter & Schäffen

Gemeng Munneref:

  

 Claude SCHOMMER

 Schäffen

Gemeng Schieren

Eric THILL

Buergermeeschter

Gemeng Steesel:

Jana DEGROTT

Conseillère