Gemeng Bartreng:

   

Youri DE SMET

Schäffen

 

Gemeng Biwer:

Martine BIRKEL

Conseillère

Gemeng CONTER:

Dali ZHU

Gemengeconseiller

Gemeng Dippech:

Luc EMERING

Conseiller

Gemeng Fëschbech:

Bettendorf Sven fb2

Sven BETTENDORF

Conseiller

Gemeng Gréiwemaacher:

Claire SERZNIG

Gemengeconseillère

Gemeng Iechternach:

Carole HARTMANN

Gemengeconseillère

Gemeng Leideleng:

 

Lou LINSTER & Jean-Pierre ROEMEN

Conseilleren

Gemeng Munneref:

  

 Claude SCHOMMER

 Schäffen

Gemeng Schieren

Eric THILL

Buergermeeschter

Gemeng Steesel:

Jana DEGROTT

Conseillère