Gemeng Bartreng:

   

Youri DE SMET

Conseiller

 

Gemeng Biwer:

Martine BIRKEL

Conseillère

Gemeng Dippech:

Luc EMERING

Conseiller

Gemeng Fëschbech:

Bettendorf Sven fb2

Sven BETTENDORF

Conseiller

Gemeng Leideleng:

 

Lou LINSTER & Jean-Pierre ROEMEN

Conseilleren

Gemeng Munneref:

  

Tessy ALTMANN & Claude SCHOMMER

Conseillère & Schäffen

Gemeng Schieren

Eric THILL

Buergermeeschter

Gemeng Steesel:

Jana DEGROTT

Conseillère

Gemeng Walfer:

Elisabeth GALLINARO

Conseillère

Gemeng Wuermer:

Mathis AST

Schäffen