Generalversammlung JDL Kanton Iechternach

02/04/2016 11:00 - 12:00
3 Place du Marché, 6460 Echternach, Luxembourg
Address: 3 Place du Marché, 6460 Echternach, Luxembourg

Café de la poste „Beim Wohli“

 

Fir no dësem RDV mat iessen ze goen, mellt iech beim Carole Hartmann & Claude Schommer via E-mail (osten(Replace this parenthesis with the @ sign)jonkdemokraten.lu) un.

Generalversammlung JDL Kanton Iechternach