Ouschtereeër verdeelen

28/03/2016 09:00 - 14:00
Luxembourg, Luxemburg
Address: Luxembourg, Luxemburg

Wéi all Joer hëllefen d’JDL-Zentrum an d’JDL-Stad der DP-Stad Ouschtereeër op der Eemaischen ze verdeelen.

Ouschtereeër verdeelen