Nationalkongress 2017

Den alljährlechen Nationalkongress vun der JDL fënnt dëst Joer zu Dikrech statt.

Dëst am Festsall (Gebai G) vun der Grondschoul op der “place des écoles”

Am beschte parkt een um Parking “Kluuster” oder “Esplanade”.